JAG Assistanse AS søker ferie-helg- og tilkallingsvikar

Ung dame med brukerstyrt personlig assistanse-ordning (BPA) søker etter vikar, fortrinnsvis med helsefaglig bakgrunn/erfaring.

Du må ha mulighet til å jobbe i ferier, helg og helligdager. Behovet vil være varierende men du må kunne jobbe i sommer, bl.a. 3 uker i juli.

Det kan bli mulighet for fast helgestilling.

Du må ha interesse for- og trives med å jobbe med mennesker med bistandsbehov, kunne yte service og bistand. Du må kunne takle stressende og utfordrende situasjoner med ro og tålmodighet.

Det er et krav at du har førerkort for bil med manuelt gir. Du må være røyk - snusfri på jobb. Du må ha tydelig og korrekt norsk språk, god ordenssans, god helse og godt humør.

Stillingen innebærer noe matlaging, husarbeid, personlig pleie og assistanse ved fritidsaktiviteter.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig kjemi og egnethet.

Arbeidets art gjør at det foretrekkes kvinner.

Det er en fordel om du er lokalkjent i områdene Moss og Vestby. Arbeidssted: Vestby

Tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist: 01.02.18 Søknad sendes via Jobbdirekte: https://www.jobbdirekte.no/jagassistanse/1035979/index.html

 
 
Dela |