JAG Assistanse AS søker etter miljøterapeut/vernepleier, 100 % stilling med fagansvar

Jeg er en ung dame fra Vestby som har tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I mitt team av assistenter er det nå ledig 100 % stilling som fagansvarlig vernepleier. Stillingen innebærer direkte miljøarbeid og fag/administrativt arbeid (60/40).

Arbeidet innebærer følgende:

* Tett samarbeid med meg, medarbeidsleder/verge og øvrige assistenter

* Hjelp til å ivareta mine rettigheter, krav og behov ihht vedtak og lovverk

* Ansvar for å følge opp gjeldene rutiner, opplærings- og behandlingstiltak

* Ansvar for faglig veiledning.

* Kartlegge og sette inn miljøterapeutiske tiltak

* Individuell tilrettelegging og oppfølging

* Aktivisere, motivere og bistå meg i alle daglige gjøremål

* Tilrettelegge for en meningsfylt hverdag og fritid

Kvalifikasjoner:

* Offentlig godkjenning som vernepleier eller lignende kompetanse

* Relevant arbeidserfaring i forhold til kap. 9 HOL

* Evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

* Tydelig norsk språk/tale og skriftlig fremstillingsevne

* Førerkort (klasse B, manuell)

* Røyk – og snusfri på jobb

* Strukturert og ha god orden

* God helse og godt humør

Arbeidet er krevende og setter store krav til personlig egnethet og kjemi, samt evne til å være rolig i stressede/utfordrende situasjoner. Det vektlegges kreativitet, gode samarbeidsevner samt å kunne jobbe målrettet og selvstendig.

Av hensyn til arbeidets art foretrekkes kvinnelige søkere.

Søknadsfrist 22.1.18 – Søkere vurderes fortløpende

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte: https://www.jobbdirekte.no/jagassistanse/1023847/index.html

 
Dela |