JAG Assistanse AS søker BPA-rådgiver

JAG Assistanse AS har en 100 % stilling ledig som BPA-rådgiver

Rådgiveren skal arbeide med støtte og rådgivning til assistansemottakere, deres arbeidsledere og personlige assistenter.

Arbeidsoppgavene er svært varierende og omfatter bl.a.:

• Hvordan lovgivningen om BPA skal forstås og håndteres

• Arbeidsmiljøspørsmål

• Personalspørsmål

• Dispensasjonssøknader til Arbeidstilsynet ved behov

• Administrasjon og dokumentasjon av den personlige assistansen

• Bistand ved søknader og eventuelle klager over avslag på BPA

Søker må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig være åpen for assistansemottakerens behov for individuelle løsninger i sin assistanseordning. Arbeidet innebærer nær kontakt med assistansemottakere, arbeidsledere og assistenter.

Vi søker primært deg med rådgiverkompetanse, og erfaring med personlig assistanse vil bli vektlagt. Grunnleggende interesse for mennesker og menneskerettigheter, med særlig fokus på personer med kognitive funksjonsnedsettelser, er en forutsetning.

Arbeidet krever at du er ansvarsfull, nøyaktig og har gode datakunnskaper. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 20. januar 2018. Aktuelle kandidater vil bli innkalt fortløpende.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Cathrine Schumann på tlf. 469 59 224 eller pr. e-post: cathrine.schumann@jagassistanse.no

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte: https://www.jobbdirekte.no/jagassistanse/1029071/index.html

Dela |