Meldeplikt i Vestregionen?

Nyhet | 20 maj 2016

Leserbrev fra Foreningen JAG i forbindelse med kostnadsdekning og bruk av assistenter på reise.

Leder i Foreningen JAG - Tor Arne Høidal har sendt leserbrev til følgende aviser: Drammen Tidende, Laagendalsposten, Asker og Bærum Budstikke, Ringerikes Blad, Røyken og Hurum Avis og Sande Avis.

 

MELDEPLIKT

 

*  Meld fra hvis du reisr ut av bostedskommunen mer enn 7 døgn.

*  Meld fra hvis du reiser utenlands mer enn et døgn.

*  Det tillates opphold utenlands inntil 14 dager i løpet av et kalenderår.     Dokumentasjon på gjennomført reise kan kreves.

*  Opphold utover 14 dager utenlands kan tillates etter nærmere avtale.

 

Du kan ikke reise på påskeferie hvis din hytte ikke ligger i hjemkommunen din, uten å melde fra.

Du kan heller ikke ta et helgecruise til Kiel eller København uten å melde fra til kommunen. Dette er åpenbart urimelig.

Det var å håpe at det var en særdeles dårlig vits eller at 1. april kom svært sent i år. Dessverre er disse reglene nå innført for mennesker bosatt i 15 kommuner vest for Oslo, tilhørende Vestregionen. Meldeplikt om hvor man befinner seg er det vel ellers bare straffedømte som er ilagt i dette landet. Alle andre borgere har full frihet til å reise hvor de vil, når de vil og hvor lenge de vil.

 

Har innføringen av denne meldeplikten skjedd i forståelse med menneskene dette gjelder?

Nei, her har kommunene i Vestregionen egenrådig bestemt at dette skal gjelde for mennesker med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 3.1 om at det skal legges stor vekt på hva den enkelte mener er totalt neglisjert. Likeledes har man suverent sett bort fra reglementet for "Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne" hvor det heter at saker som er særlig viktige for de funksjonshemmede skal fremlegges for rådet.

Toppen av maktarroganse er det når informasjonen ikke en gang blir gitt til personene det gjelder, men til tjenesteleverandørene.

 

"Meld fra hvor du går"  er en utmerket fjellvettregl, men den er direkte diskriminerende hvis den brukes til å regulere hverdagen til lovlydige mennesker i dette landet.

Funksjonshemmede ber ikke om noe annet enn frihet ti å leve sine liv på linje med alle andre personer i dette landet.

Det er å håpe at Vestregionens kommuner tar til vettet og følger en annen fjellvettregel: "Det er ingen skam å snu!"

 

Del |
Kommentarer

    Skriv ny kommentar

    Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.