Foreningen JAG har sendt inn høringssvar til NOU 2016:17

Nyhet | 3 mars 2017

I høringssvaret vises det blant annet til at tjenester i form av BPA, er et verktøy som kan bidra til likestilling og deltakelse for personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

Høringssvaret kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201617-pa-lik-linj...

Del |
Kommentarer

    Skriv ny kommentar

    Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.