Dette minner mest om meldeplikt

Nyhet | 26 maj 2016

Sitert fra artikkel i Laagendalsposten 25.5.2016. (Jenny Ulstein, Eigil Kittang Ramstad og Torgrim Gotland Bakke)

På grunn av at artikkelen kun er for abonnenter av Laagendalsposten siterer vi her artikkelen i sin helhet.

 

"Nye regler gjør at Tor Arne (30) ikke kan være mer enn sju dager på hytta i nabokommunen, uten å melde fra til kommunen.

 

Tor Arne Høidal trenger 60 timer hjelp i uke, og er èn av flere funksjonshemmede med såkalt brukerstyrt personlig assistent. Noen sitter i rullestol, mens andre har, som Tor Arne, en kognitiv svikt. Felles er at de av ulike årsaker trenger noen timer med praktisk hjelp.

 

Et brev sendt fra Vestregionen til firmaene som Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er satt ut til, kommer nå med retningslinjer som gjelder alle, uansett funksjonshemming og behov.

 

På grunn av presiseringene rundt reiser med assistent, skaper brevet både sinne og full forvirring:

 

*  Funksjonshemmede må varsle kommunen om de skal oppholde seg utenfor Norges grenser ut over ett døgn.

*  Kommunen skal varsles om opphold utenfor egen bostedskommune som har varighet ut over sju døgn.

*  Funksjonshemmede må også få tillatelse fra sin kommune om de skal oppholde seg utenfor Norge i mer enn 14 dager  løpet av et kalenderår.

*  Opphold utover 14 dager utenlands kan tillates etter nærmere avtale med gjeldende kommune.

 

For Tor Arne betyr dette i praksis at han ikke kan reise på påskeferie på hytta på Blefjell uten å informere Kongsberg kommune. Ifølge brevet kan han heller ikke oppholde seg mer enn inntil 14 dager i utlandet i løpet av et kalenderår uten tillatelse fra kommunen. Men hvor søknaden skal sendes og hva som er saksbehandlingstiden, vet de ingenting om.

 

Vi har ikke hørt noe fra Kongsberg kommune om dette, men det er de vi skal rapportere til, sier Roar Høidal, som er Tor Arnes verge.

 

De ble orientert om reglene på et informasjonsmøte hos organisasjonen Uloba i Drammen, en av leverandørene av BPA-assistenter. Der var det mange som reagerte på det de opplever som urimelige innstramminger. Høidal sammenligner det med meldeplikt.

 

- Meldeplikt til kommunen er det vel bare straffedømte som har, og nå er det også for de funksjonshemmede, sier Høidal.

 

Brevet som inneholder disse innstrammingene kommer fra Vestregionen, som består av 15 kommuner som har satt ordningen Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ut til private leverandører. Kongsberg er med i det såkalte BPA-samarbeidet.

 

Rådmann Wenche Grinderud i Kongsberg kommune svarer i en mail at hun ikke oppfatter dette som en innskrenking av brukernes rettigheter, men mer som en presisering av "leverandørenes plikt til å rapportere til kommunen som er oppdragsgivere".

 

Punktene i skrivet er en administrativ beslutning basert på de føringene som er lagt av politikerne sentralt. Det opplyser daglig leder i Vestregionen, Nina Solberg.

 

Presiseringer

Nina Solberg sier at det som står i det nevnte brevet er presiseringer gjort administrativt i Vestregionen, fordi det har vært behov for det.

Når man tar med seg tjenester ut av kommunen eller landet, så har kommunen fortsatt ansvaret. Dette handler om at man ønsker å bli orientert, sier hun.

Om at funksjonshemmede kun kan oppholde seg inntil 14 dager i utlandet med følge av assistent, sier hun at det er mulig man kan diskutere antall uker. Men at bakgrunnen for dette er ryddighet omkring arbeidsmiljøloven, turnuser og økonomi. Hun ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt disse reglene kan oppfattes som "meldeplikt".

 

Helsedirektoratet opplyser at de ikke har hatt noe med utformingen av reglene å gjøre, mens helsedepartementet heller ikke ønsker å si noe om saken."

 

 

 

 

Del |
Kommentarer

    Skriv ny kommentar

    Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.