Beslutningsstøtte fra verge

 De fleste assistansemottagerne i JAG har behov for beslutningsstøtte fra en verge.

For de som trenger støtte for å ta beslutninger i livet er en engasjert verge et viktig redskap for å oppnå selvbestemmelse.
• Målet er maksimal selvstendighet, og vergen er et
  verktøy for dette.
• Evnen til å kommunisere med hovedpersonen er en viktig kvalifikasjon for
  å bli utnevnt som verge for en person med en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• Lojalitet overfor hovedpersonen, og evnen til å stå opp for hans eller
  hennes behov er andre viktige krav til vergen.

Hva er en verge?

For barn under 18 år er dette foreldre. For de som har fylt 18 år er det en oppnevnt verge, som har fått en fullmakt til å bistå og representere en aktuell person på ulike områder.
Verge for personer over 18 år blir oppnevnt av fylkesmannen.
En verge er oftest en slektning, men kan være en annen som kjenner den som har assistansebehovet godt.
En fullmakt om vergemål kan omfatte ulike oppdrag fra et lite oppdrag på enkelte områder som forvaltning av vedkommendes økonomi, men kan også omfatte en generell besluttningsstøtte på alle livets områder herunder personlige forhold.
En verge har en rådgivende rolle, dvs. hovedpersonen  beholder sin rettslige handleevne fullt ut. En verge skal normalt ikke handle mot hovedpersonens vilje.

Tolkningsrett

Å være en verge er å ha forrang dersom det er ulike tolkninger av hovedpersonens  ønsker eller behov. Da er det vergen sin tolkning som skal legges til grunn.

Vedtakseier og vergens ansvar i assistansen

I assistansen er det vergen og den som er hovedpersonen som  sammen har ansvaret for å:
• samarbeide med myndighetene.
• søke om personlig assistanse med et tilstrekkelig antall timer,
  overvåke interessene og rettighetene til den som har assistansebehovet,
  samt overholde alle de forpliktelsene lovgivningen om BPA krever.
• sikre arbeidsledelse slik at assistansen utføres etter den som har assistansebehovets ønsker og vilje.
• sikre at den som har assistansebehovet overholder sine forpliktelser etter
  avtalen, slik at arbeidsgiver får korrekt grunnlag, bl.a. for å betale lønn til        sine assistenter og rapportere til kommunen etter de reglene lovgivningen krever.
• sikre at den som har assistansebehovet får høy kvalitet i sin personlige
  assistanse.


Med støtte av sine verger kan assistansemottagerne i JAG leve et
fritt og selvstendig liv med personlig assistanse. 

 

Dela |