Personlig assistanse i JAG Assistanse AS (JAG)

JAG organiserer personlig assistanse for mennesker med kognitive eller andre funksjonsnedsettelser i Norge, Sverige og Finland.

Når du velger JAG som assistanseleverandør får du:

 • Støtte til å finne assistenter som passer sammen med deg og din familie.
 • Introduksjonsgaranti for nyansatte assistenter.
 • Mulighet til å treffe andre i samme situasjon og erfaringsutveksling.
 • Støtte når man trenger hjelp i arbeidslederfunksjonen.
 • Tillgang til JAGs omfattende opplæringsprogram for medlemmer, assistenter og arbeidsleder.
 • Tilgang til JAGs kompetente veiledere.
 • Rådgivning i alle løpende spørsmål.
 • Tjenesteforsikring for assistenter.
 • Støtte til helsebringende tiltak/aktivitet for alle ansatte.
 • Delta på JAGs medlemsreiser.
 • Delta på JAGs medlemsmøter.

Dette skiller JAG fra andre assistanseleverandører:

 • JAGs interessepolitiske arbeid:
  Siden starten i 1992 har JAG konsekvent arbeidet overfor myndigheter og beslutningstakere for å forsvare menneskerettigheter og retten til personlig assistanse for personer med kognitive funksjonsnedsettelser i samarbeid med Foreningen JAG.
 • I JAG Assistanse AS er det ingen som tar ut personlig utbytte. Alle midler benyttes til å styrke kvaliteten på assistansen.
 • JAG Assistanse bistår medlemmer som har behov for det med søknad om dispensasjon fra arbeidstidreguleringene
  i Arbeidsmiljøloven (AML)
Dela |