Personlig assistanse med assistansegaranti

Hvis du selv ikke kan være arbeidsleder for dine personlige assistenter, er det viktig at arbeidsledelsen utføres av en person som kjenner deg godt  og vet hvordan du vil at din assistanse skal utformes. 

Det er du, med støtte fra din eventuelle verge, som bestemmer  hvem som skal være arbeidsleder og hvordan han eller hun skal utføre sitt oppdrag.
Dette  kan være en nærstående, en assistent som har arbeidet  lenge, eller noen andre du kjenner godt og har tillit til. JAG kan også hjelpe til med å rekruttere personer for å finne rett person til oppdraget.
Denne personen skal sikre kvalitet og kontinuitet i assistansen. 
For å lykkes i sitt viktige og ansvarsfulle oppdrag, må arbeidslederen i JAG gjennomføre et obligatorisk kurs i arbeidslederrollen. JAG tilbyr videre en omfattende  støtte for å lykkes i sitt viktige oppdrag i form av rådgivning, veiledning og opplæring.

Når vedtakseier har en kognitiv funksjonsnedsettelse og en utfordring mht ”å gjøre sin stemme hørt”, kreves det en tydelig ansvars- og rollefordeling mellom de ulike personene som er involverte i assistansen. Dette  for at hver og en, til enhver tid, forstår hvilket oppdrag og ansvar man har.
 

Dela |