Likepersonsarbeid - Kameratstøtte og fellesskap

Som i resten av Independent- Living bevegelsen er likepersonsarbeid og kameratstøtte en viktig del av JAGs virksomhet. Gjennom å delta i JAGs opplæring og kurs, på møter og reiser, vil assistansemottagere og deres verger møte hverandre, ha det hyggelig sammen og dele erfaringer.

 

Dela |