JAG i Sverige

 

Foreningen JAG ble dannet 1992. Bildet over viser det første styret.

Tilbakeblikk – slik begynte det

En av initiativtakerne til Foreningen JAG var Magnus Andén, som fikk hjelp av sin legale representant Gerd Andén. Magnus og Gerd Andén begynte å arbeide interessepolitisk på 1970-tallet og kjempet da for en avvikling av pleiehjemmene for personer med utviklingshemning. På den tiden fantes kun to valg for personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser, å leve sammen med sin familie uten støtte fra samfunnet eller å bo på pleiehjem. På den tiden var personer som JAGs medlemmer nesten usynlige i samfunnet.

På 1980-tallet ble de store pleiehjemmene erstattet av mange mindre bofellesskap. Der var man også nødt til å tilpasse seg andres tider og rutiner. Aktiviteter skjedde oftest i gruppe med de andre i bofellesskapet hvilket gjorde at integrering ikke var mulig.

Vi ble ikke sett på som egne individer. En av JAGs første oppgaver var derfor å være pådriver for gjennomføringen av assistansereformen i Sverige. Den ble iverkatt i 1994 og innebar at personer med omfattende funksjonsnedsettelser fikk rett til personlig assistanse og gjennom det en mulighet til å leve sitt liv på egne vilkår.

En tilsvarende prosess fant sted  i Norge på 90-tallet. 

I 1994 ble Brukerkooperativet JAG startet som en forening under Foreningen JAG for å organisere personlig assistanse til de medlemmene i foreningen som ønsker det. Kooperativet har vokst til en av Sveriges største assistanseleverandører med drøye 400 medlemmer i hele landet og ca 3 500 ansatte personlige assistenter.

Brukarkopperativet JAG har etablert seg i Finland og Norge. I Finland og Norge har datterselskapene fått navnet JAG Assistanse. Brukarkooperativet JAG og JAG Assistanse  er styrt av medlemmene og drives på ideelt grunnlag, dvs. ingen kan ta ut overskudd av  selskapet. 

 

 

 

 

Dela |