Rådgivning/veiledning

 

JAGs støtte er organisert gjennom ansatte i administrasjonen som har et felles ansvar for å gi deg service i assistansen.

  • Rådgivningsfunksjonen innebærer hjelp med praktiske og organisatoriske spørsmål, juridiske spørsmål, rekruttering, personalspørsmål, økonomi og lønn.

Støtten i JAG går ut fra hver assistansemottagers individuelle behov. Noen ønsker mye støtte fra en rådgiver og andre ønsker å gjøre så mye som mulig uten involvering fra JAGs kontor.

Dela |