Assistanse til barn

 

Med personlig assistanse kan barn med store funksjonsnedsettelser leve i fellesskap med sin familie og få hyggelige opplevelser og erfaringer på sine egne vilkår.

Personlig assistanse gir fantastiske muligheter, men vi vet at det ikke alltid er enkelt. Det gjelder å finne assistenter som passer sammen både med barnet og med resten av familien. Man må gi dem relevant introduksjon og opplæring i yrket. Som foreldre kan man trenge støtte av andre i samme situasjon for å håndtere sine ulike roller og stille de riktige kravene til assistentene.

I JAG kan dere som foreldre velge om dere ønsker å være assistansegarantist – arbeidsleder – for barnets assistenter, eller om dere vil dele oppdraget med en annen person. Noen foreldre ser det som en selvfølge at de skal være arbeidsleder for sitt barns assistenter. Da er det bra å kunne vise til at man har et formelt oppdrag som assistansegarantist og ikke er ”en masete forelder som legger seg i”.

Andre foreldre føler seg ikke komfortable i rollen som arbeidsleder til barnets assistenter, men vil helst ”kun være forelder”. Da hjelper vi til å finne en assistansegarantist til ditt barn som du føler deg trygg på, og som arbeidsleder assistentene ut ifra dine retningslinjer.

Dela |