JAGs forskjellige deler

Foreningen JAG
er en ideell forening som arbeider for en individuell rett til BPA. Medlemmene i Foreningen JAG kan velge å benytte JAG Assistanse AS som sin BPA leverandør.
 
JAG Assistanse AS
er leverandør og organisator av BPA til peroner med kognitive funksjonsnedsettelser og omfattende og sammensatte assistansebehov

JAGs virksomheten bygger på et humanistisk verdigrunnlag, hvor respekt for medlemmenes verdighet og integritet er grunnleggende.

Brukarkooperativet JAG i Sverige
er moderselskapet som eier datterselskapet JAG Assistanse AS   
 

 

Dela |