JAG gjør din stemme hørt

Foreningen JAG

Foreningen JAGs hovedmål er å sikre at alle medlemmer skal kunne bo selvstendig og leve gode liv etter egne behov og ønsker, med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Siden oppstarten i desember 2009 har Foreningen JAG arbeidet intenst og målrettet overfor stortingspolitikere, departementer og myndigheter for å påvirke til at BPA skulle bli en lovfestet rettighet for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.Fra 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge, og retten inkluderer mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.
 
Foreningen JAG har deltatt i høringer, skrevet uttalelser og gjort utallige henvendelser i forbindelse med saken.
Foreningen JAGs styremedlemmer og deres verger har møtt mange sentrale politikere, embetsfolk og myndighetspersoner. Slik vi erfarer det har de personlige møtene bidratt til å utfordre tradisjonelle holdninger, gi saklig informasjon, samt gitt nye forståelse for hvorfor BPA med assistansegarantist, er den best egnede måten å organisere tjenester på for JAGs medlemmer. 

Foreningen JAG arbeider kontinuerlig for å gjøre samfunnet rettferdig og hindre diskriminering.

 
Den ideelle foreningen Brukarkooperativet JAG i Sverige

I Sverige ble personlig assistanse lovfestet i 1992.
I hovedsak er dette blitt hyllet som en frihetsrevolusjon for mennesker med funksjonshemminger, og særlig mennesker med omfattende og kognitive funksjonsnedsettelser.
BPA-ordningen er fra enkelte hold i Sverige og Norge blitt kritisert, spesielt i forhold til antatte kostnadsøkninger. Kritikken har resultert i tallrike undersøkelser, innsparingsforslag og forslag til lovendringer.
JAG i Sverige og Norge har i løpet av årene stadig måttet forsvare assistansereformen og retten til personlig assistanse for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.


JAGs Brukerstyrte Personlig Assistanse (BPA) - valgfrihet og selvstendig liv 
JAG Assistanse AS (JAG) er en ikke-kommersiell leverandør som medlemmer i den ideelle Foreningen JAG eller andre med assistansebehov kan velge å bruke. Det må være etablert/eller etableres avtale med kommunen de bor i.
JAG er arbeidsgiver for personlige assistenter, og hos JAG har de fleste behov for støtte til arbeidsledelse. I JAG kalles denne funksjonen assistansegarantist.
Assistansegaranti og opplæringsgaranti er grunnleggende pilarer i JAG.  
Obligatoriske opplæringsprogrammer, både for assistansegarantister og personlige assistenter, skal garantere den personlige assistansen i forhold til valgfrihet, selvstendighet og integritet.

 

JAG i Norge bygger sitt BPA-konsept 100 prosent på erfaringene fra konseptet til Brukarkooperativet JAG i Sverige. Det svenske JAGs unike kompetanse og erfaringsgrunnlag bidrar til at JAG i Norge kan organisere personlig assistanse med høy kvalitet til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.  

 

Foreningen JAG og JAG Assistanse AS ønsker å bidra til at personer med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser, skal kunne leve frie og selvvalgte liv på like vilkår som andre i samfunnet.

 

Dela |