Å jobbe i JAG

Ønsker du et arbeid som gir mening og være med på å forandre verden? 

Ledige stillinger i JAG
Til høyre på siden finner du ledige stillinger

Å jobbe som personlig assistent

Personlig assistanse er en individuell støtteordning, tilpasset hvert enkelt individs behov. Gjennom din ansettelse er du knyttet til en assistansemottager i JAG, og oppdraget ditt er å kompensere for hans eller hennes funksjonsnedsettelse.

Det er assistansemottager med eventuell støtte fra verge, som bestemmer hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre.
For hver assistansemottager har JAG avtale med en assistansegarantist. Assistansegarantistens oppdrag inkluderer blant annet å bistå med rekruttering og arbeidsledelse av assistenter, samt være ansvarlig for assistansens kvalitet og kontinuitet. Assistansegarantisten er din arbeidsleder og den du først og fremst skal henvende deg til med spørsmål vedrørende ditt arbeid eller din yrkesrolle.
Å være personlig assistent er et kvalifisert og ansvarsfullt arbeid. Det krever personlig modenhet og evne til å sette seg inn i et annet menneskes situasjon, for at man på riktig måte skal være i stand til å utføre det som han eller hun ville ha gjort selv uten sin funksjonsnedsettelse.
Din arbeidsoppgave innebærer å gi assistansemottager assistanse der hvor han eller hun befinner seg i din arbeidstid.
Du får under din arbeidstid ikke la assistansemottager være alene, hvis du ikke har fått assistansegarantistens instruksjon eller tillatelse.
Under din introduksjonsperiode som ny assistent vil du i en tid jobbe sammen med en erfaren assistent for å bli kjent med medlemmet, og for å lære deg å kommunisere med han eller henne. Det kan ta flere uker før du begynner å arbeide selvstendig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela |